สนใจสินค้า SAKI


หมวดหมู่สินค้า : ROLLER
ซีเรียล ไอดี : TS30H-30032
ยี่ห้อ : SAKI
รุ่น : รถบด
ประเภท : TS-30H
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 1079
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
รายละเอียด
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
หมายเลข แฟกซ์
ช่องทางการขนส่ง (ต่างประเทศ) Ex yard (SAHA CRANE YARD)
FOB (Leam Chabang , Thailand) CIF port, other
ช่องทางการขนส่ง (ภายในประเทศ) ประเทศไทย
รับข่าวสารโปรโมชั่นทางอีเมล ใช่ ไม่ใช่