สนใจสินค้า HITACHI


หมวดหมู่สินค้า : MINIEXCAVATOR
ซีเรียล ไอดี : HCM1M700H00010686
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุดเล็ก
ประเภท : ZX30U-2
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 40682
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
รายละเอียด
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
หมายเลข แฟกซ์
ช่องทางการขนส่ง (ต่างประเทศ) Ex yard (SAHA CRANE YARD)
FOB (Leam Chabang , Thailand) CIF port, other
ช่องทางการขนส่ง (ภายในประเทศ) ประเทศไทย
รับข่าวสารโปรโมชั่นทางอีเมล ใช่ ไม่ใช่