สนใจสินค้า TCM


หมวดหมู่สินค้า : LOADER
ซีเรียล ไอดี : S08-00854
ยี่ห้อ : TCM
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 870 P.58
ปี : 1993
ชั่วโมงการทำงาน : 5439
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
รายละเอียด
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
หมายเลข แฟกซ์
ช่องทางการขนส่ง (ต่างประเทศ) Ex yard (SAHA CRANE YARD)
FOB (Leam Chabang , Thailand) CIF port, other
ช่องทางการขนส่ง (ภายในประเทศ) ประเทศไทย
รับข่าวสารโปรโมชั่นทางอีเมล ใช่ ไม่ใช่