สนใจสินค้า HITACHI


หมวดหมู่สินค้า : EXCAVATOR
ซีเรียล ไอดี : HCM1SC00H00074452
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX135US
ปี : 2007
ชั่วโมงการทำงาน : 8857
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
รายละเอียด
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
หมายเลข แฟกซ์
ช่องทางการขนส่ง (ต่างประเทศ) Ex yard (SAHA CRANE YARD)
FOB (Leam Chabang , Thailand) CIF port, other
ช่องทางการขนส่ง (ภายในประเทศ) ประเทศไทย
รับข่าวสารโปรโมชั่นทางอีเมล ใช่ ไม่ใช่