สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 812864
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : Crane 50 Tons
ประเภท : NK450B-V
ปี : 2001
ชั่วโมงการทำงาน : 4110
ขนาดแทรค/ยาง : 66
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB2049
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1996
ชั่วโมงการทำงาน : 4645
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 0711452
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : KR-25H-V
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 2363
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB1993
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 2515
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB2667
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1998
ชั่วโมงการทำงาน : 4773
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB3187
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 9376
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB3863
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00101
ปี : 2004
ชั่วโมงการทำงาน : 3735
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 580417
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-1-00104
ปี : 1990
ชั่วโมงการทำงาน : 8240
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 580790
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-1-00104
ปี : 1991
ชั่วโมงการทำงาน : 8240
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M PRO FX
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 3433
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 5210452
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 70 ตัน
ประเภท : SL-700R
ปี : 2014
ชั่วโมงการทำงาน : 8238
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FC0429
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 10 ตัน
ประเภท : TR-100M-1-00102
ปี : 1996
ชั่วโมงการทำงาน : 6053
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FC1552
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : TR-100M-1-00105
ประเภท : TR-100M-1-00105
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 4639
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FD0284
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 12 ตัน
ประเภท : GR-120N-1-00113
ปี : 2002
ชั่วโมงการทำงาน : 8761
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 7721271
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 20 ตัน
ประเภท : NK-200H-K
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 2609
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB2049
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00104
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 1661
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 582142
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-3-00111
ปี : 1998
ชั่วโมงการทำงาน : 989
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2511109
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 10 ตัน
ประเภท : KR-10HM
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 16064
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 541215
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 60 ตัน
ประเภท : GR-500E-2-00102
ปี : 2015
ชั่วโมงการทำงาน : 7635
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 521515
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 20 ตัน
ประเภท : TR-200M-4-00107
ปี : 1992
ชั่วโมงการทำงาน : 9559
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 5412113
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : KR-25H-V6
ปี : 2006
ชั่วโมงการทำงาน : 17218
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 39160
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถเครน 4.9 ตัน
ประเภท : LC605-1
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 2257
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 3410591
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : KR-25H-V3
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 21011
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB4176
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00102
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 2821
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB4047
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00102
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 5452
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 10209
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : GT550E
ปี : 2010
ชั่วโมงการทำงาน : 7105
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 35 ตัน
ประเภท : TG-350M
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 2520
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB4195
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00101
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 462
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 581918
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-3-00101
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 436
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB3620
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1
ปี : 2003
ชั่วโมงการทำงาน : 776
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB4095
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 935
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี