สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 9350903
ยี่ห้อ : DYNAPAC
รุ่น : รถบด
ประเภท : CC522
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 5187
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : SAKI
รุ่น : รถบด
ประเภท : SV900DV
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 239
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : TS30H-30032
ยี่ห้อ : SAKI
รุ่น : รถบด
ประเภท : TS-30H
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 1079
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี