สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : S08-00854
ยี่ห้อ : TCM
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 870 P.58
ปี : 1993
ชั่วโมงการทำงาน : 5439
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : CAT0422FVLRH00609
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 422F
ปี : 2013
ชั่วโมงการทำงาน : 6935
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 1YK00909
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 910E
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 34715
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี