สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 5NR00352X
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D6M
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 5800
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 4TR00801
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D6R
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 11104
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 4WS00329
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D5C
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 6123
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 60267
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D21LC-6
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 26
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2B102749
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : BD2G
ปี : 1991
ชั่วโมงการทำงาน : 1872
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 81293
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D21P-7E
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 3009
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 75567
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D21A-7
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 2998
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D6N
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : -
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 61064
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D20PLL-6
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 7539
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2B601852
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : BD2G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 1630
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 8DL00084
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D3C
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 6460
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2B103006
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : BD2G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 111
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2B200044
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : BD2G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน :
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี