สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : Z452513A-49532
ยี่ห้อ : GENIE
รุ่น : บูมลิฟท์
ประเภท : Z-45/25J
ปี : 2013
ชั่วโมงการทำงาน : 790
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : A60C5-0035
ยี่ห้อ : SUMITOMO
รุ่น : รถปูยาง
ประเภท : HA60C-5
ปี : 2004
ชั่วโมงการทำงาน : -
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี