สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : YQ-03260
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK200LC-3
ปี : 1995
ชั่วโมงการทำงาน : 8406
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCM1S100T00062780
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX120-1
ปี : 2006
ชั่วโมงการทำงาน : 6343
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 6911
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC128uu-2EO
ปี : 2007
ชั่วโมงการทำงาน : 5106
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : X50896
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK130R-1ES
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 5854
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : C79087
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC200-7
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 9277
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCMDCDFOH00002786
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-5G
ปี : 2012
ชั่วโมงการทำงาน : 2507
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : AUJ-009660
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-1
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10432
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : STN210F5L00BH1798
ยี่ห้อ : SUMITOMO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SH210-5
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 7281
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : YF02-01265
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK235SR-1E
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10616
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 125X3-1235
ยี่ห้อ : SUMITOMO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SH125X-3
ปี : 2001
ชั่วโมงการทำงาน : 9438
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : C63192
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC200-8
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 11774
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 81112
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC120-8
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 6557
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCMDCDFOLO0000308
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-5G
ปี : 2012
ชั่วโมงการทำงาน : 4746
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 58322
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC120-6E
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 11120
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK120-2
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 6130
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCM1SC00H00074452
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX135US
ปี : 2007
ชั่วโมงการทำงาน : 8857
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCMATV00E00080035
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : HYD.EXCAVATOR
ประเภท : ZX130
ปี : 2
ชั่วโมงการทำงาน : 45
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : *CAT0312DPFBJ02360*
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถขุด
ประเภท : 312D
ปี : 2012
ชั่วโมงการทำงาน : 8188
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : ัYN12-58540
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK210D
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 8427
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : YH06-08607
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK135SRL-2
ปี : 2011
ชั่วโมงการทำงาน : 4304
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี