ซีเรียล ไอดี : 2ZK03932
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140H
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10888
รายละเอียดเพิ่มเติม :