ซีเรียล ไอดี : AUJ-009660
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-1
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10432
รายละเอียดเพิ่มเติม :