ซีเรียล ไอดี : 2ZK02584
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140H
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 15946
รายละเอียดเพิ่มเติม :