ซีเรียล ไอดี : S08-00854
ยี่ห้อ : TCM
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 870 P.58
ปี : 1993
ชั่วโมงการทำงาน : 5439
รายละเอียดเพิ่มเติม :