ซีเรียล ไอดี : FB2667
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1998
ชั่วโมงการทำงาน : 4773
รายละเอียดเพิ่มเติม :