ซีเรียล ไอดี : HCMATV00E00080035
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : HYD.EXCAVATOR
ประเภท : ZX130
ปี : 2
ชั่วโมงการทำงาน : 45
รายละเอียดเพิ่มเติม :