สินค้าสำหรับขาย

Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V11610
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 6605
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V15247
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 18323
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V15879
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 14741
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK120-2
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 6130
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : TS30H-30032
ยี่ห้อ : SAKI
รุ่น : รถบด
ประเภท : TS-30H
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 1079
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 58322
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC120-6E
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 11120
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 35 ตัน
ประเภท : TG-350M
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 2520
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 10209
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : GT550E
ปี : 2010
ชั่วโมงการทำงาน : 7105
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 1YK00909
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 910E
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 34715
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D6N
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : -
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 75567
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D21A-7
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 2998
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 7ML02108
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถขุดล้อยาง
ประเภท : M315
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 391
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : HINO
รุ่น : รถบรรทุกติดเครน
ประเภท : FG8JR1A-JGT(LIFT AXLE)
ปี : 2019
ชั่วโมงการทำงาน :
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2ZK01868
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140H
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 21941
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCMDCDFOLO0000308
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-5G
ปี : 2012
ชั่วโมงการทำงาน : 4746
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V14199
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 16155
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB4047
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00102
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 5452
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB4176
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00102
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 2821
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V14612
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 3508
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 3410591
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : KR-25H-V3
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 21011
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V13094
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 13967
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 81112
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC120-8
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 6557
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 39160
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถเครน 4.9 ตัน
ประเภท : LC605-1
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 2257
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 5412113
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : KR-25H-V6
ปี : 2006
ชั่วโมงการทำงาน : 17218
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 72V09996
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140G
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 13663
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2ZK03932
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140H
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10888
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2ZK03142
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140H
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 16755
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : C63192
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC200-8
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 11774
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 521515
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 20 ตัน
ประเภท : TR-200M-4-00107
ปี : 1992
ชั่วโมงการทำงาน : 9559
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 49403
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : รถขุดเล็ก
ประเภท : VIO40-2
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 398
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 125X3-1235
ยี่ห้อ : SUMITOMO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SH125X-3
ปี : 2001
ชั่วโมงการทำงาน : 9438
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 541215
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 60 ตัน
ประเภท : GR-500E-2-00102
ปี : 2015
ชั่วโมงการทำงาน : 7635
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : A60C5-0035
ยี่ห้อ : SUMITOMO
รุ่น : รถปูยาง
ประเภท : HA60C-5
ปี : 2004
ชั่วโมงการทำงาน : -
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : YF02-01265
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK235SR-1E
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10616
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2511109
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 10 ตัน
ประเภท : KR-10HM
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 16064
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 81293
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D21P-7E
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 3009
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 582142
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-3-00111
ปี : 1998
ชั่วโมงการทำงาน : 989
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : AEX00829
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถขุดเล็ก
ประเภท : 313BCR
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 7144
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : SAKI
รุ่น : รถบด
ประเภท : SV900DV
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 239
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2B102749
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : BD2G
ปี : 1991
ชั่วโมงการทำงาน : 1872
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 60267
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D21LC-6
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 26
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : STN210F5L00BH1798
ยี่ห้อ : SUMITOMO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SH210-5
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 7281
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : AUJ-009660
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-1
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 10432
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 4WS00329
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D5C
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 6123
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB2049
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00104
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 1661
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 7721271
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 20 ตัน
ประเภท : NK-200H-K
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 2609
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FD0284
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 12 ตัน
ประเภท : GR-120N-1-00113
ปี : 2002
ชั่วโมงการทำงาน : 8761
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FC1552
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : TR-100M-1-00105
ประเภท : TR-100M-1-00105
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 4639
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FC0429
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 10 ตัน
ประเภท : TR-100M-1-00102
ปี : 1996
ชั่วโมงการทำงาน : 6053
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : CAT0422FVLRH00609
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 422F
ปี : 2013
ชั่วโมงการทำงาน : 6935
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 2ZK02584
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถเกรด
ประเภท : 140H
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 15946
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : S08-00854
ยี่ห้อ : TCM
รุ่น : รถตักล้อยาง
ประเภท : 870 P.58
ปี : 1993
ชั่วโมงการทำงาน : 5439
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 4TR00801
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D6R
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 11104
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 5NR00352X
ยี่ห้อ : CATERPILLAR
รุ่น : รถดันดิน
ประเภท : D6M
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 5800
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 9350903
ยี่ห้อ : DYNAPAC
รุ่น : รถบด
ประเภท : CC522
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 5187
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : HINO
รุ่น : รถบรรทุกติดเครน
ประเภท : สิงห์ไฮเทค
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 416000
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : Z452513A-49532
ยี่ห้อ : GENIE
รุ่น : บูมลิฟท์
ประเภท : Z-45/25J
ปี : 2013
ชั่วโมงการทำงาน : 790
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCMDCDFOH00002786
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX200-5G
ปี : 2012
ชั่วโมงการทำงาน : 2507
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : C79087
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC200-7
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 9277
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 38839
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุดเล็ก
ประเภท : PC60-6Z
ปี : -
ชั่วโมงการทำงาน : 12026
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : X50896
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK130R-1ES
ปี : 2005
ชั่วโมงการทำงาน : 5854
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 6911
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : รถขุด
ประเภท : PC128uu-2EO
ปี : 2007
ชั่วโมงการทำงาน : 5106
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : HCM1S100T00062780
ยี่ห้อ : HITACHI
รุ่น : รถขุด
ประเภท : ZX120-1
ปี : 2006
ชั่วโมงการทำงาน : 6343
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : YQ-03260
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : รถขุด
ประเภท : SK200LC-3
ปี : 1995
ชั่วโมงการทำงาน : 8406
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 5210452
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 70 ตัน
ประเภท : SL-700R
ปี : 2014
ชั่วโมงการทำงาน : 8238
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : -
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M PRO FX
ปี :
ชั่วโมงการทำงาน : 3433
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 580790
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-1-00104
ปี : 1991
ชั่วโมงการทำงาน : 8240
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 580417
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 50 ตัน
ประเภท : TR-500M-1-00104
ปี : 1990
ชั่วโมงการทำงาน : 8240
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB3863
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : GR-250N-1-00101
ปี : 2004
ชั่วโมงการทำงาน : 3735
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB3187
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 2000
ชั่วโมงการทำงาน : 9376
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB2667
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1998
ชั่วโมงการทำงาน : 4773
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB1993
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1997
ชั่วโมงการทำงาน : 2515
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 0711452
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : KR-25H-V
ปี : 2009
ชั่วโมงการทำงาน : 2363
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : FB2049
ยี่ห้อ : TADANO
รุ่น : รถเครน 25 ตัน
ประเภท : TR-250M-6-00101
ปี : 1996
ชั่วโมงการทำงาน : 4645
ขนาดแทรค/ยาง :
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : PJ06-10417
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : Mini Excavator for Sale
ประเภท : SK50SR-5
ปี : 2002
ชั่วโมงการทำงาน : 1520
ขนาดแทรค/ยาง : 400 mm
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ
Rounded Image
ซีเรียล ไอดี : 812864
ยี่ห้อ : KATO
รุ่น : Crane 50 Tons
ประเภท : NK450B-V
ปี : 2001
ชั่วโมงการทำงาน : 4110
ขนาดแทรค/ยาง : 66
Link รายละเอียดเพิ่มเติม
Link สนใจสินค้า
Link ใบตรวจสอบสภาพ
Link ดาวน์โหลดภาพ

หมวดหมู่สินค้า

ยี่ห้อ

รุ่น

ประเภท

ปี